הרצליה על הפארק

אודות הפרוייקט

המיקום

המתחם מצוי ברובו בתחום השיפוט של כפר שמריהו (1,211 דונם), חלקו בתחום הרצליה (866 דונם) וחלק מצומצם מצוי בתחום השיפוט של העיר רעננה.
*הקרקע אינה זמינה לבניה

סטטוס עדכני

מתחם כפר שמריהו וצפון הרצליה הוכרז על ידי הממשלה כמתחם מועדף לדיור. הגוף היוזם המתכנן והמקדם את הפרויקט הינו ה-ותמ"ל (ועדה לקידום מתמחים מועדפים) שמונה על ידי המדינה. 

הרצליה על הפארק הינה התוכנית היחידה במחוז מרכז מתל אביב ועד הרצליה שנמצאת בהליך תכנוני של ותמ"ל והוכרזה כמתחם מועדף למגורים ונמצאת בעדיפות עליונה! 

להלן תוכנית לוחות זמנים מרגע הכרזת המתחם כמועדף למגורים ועד אישור התוכנית:

*הקרקע אינה זמינה לבניה

תוכנית הבינוי

הרצליה על הפארק תוכנית בינוי

עליית ערך בקרקעות בשנים האחרונות

עליית ערך קרקעות

מיקום

מן העיתונות

התכנית ממוקמת בחלק הצפוני של הרצליה, בין היתר בתחום שדה התעופה הרצליה המתפנה; במסגרת התכנית, ייבנו שני מתחמים שיכללו סה"כ כ-10,200 דירות וכ-1,200 דירות שמיועדות לדיור מוגן לצד שטחי מסחר ותעסוקה

​רשות מקרקעי ישראל התגברה על הבג"ץ שהגישו תושבים, וכעת היא ממשיכה בקידום תוכנית מגורים ענקית, ללא כל תיאום עם העירייה, שמתנגדת לבנייה חדשה בתחומה