פרויקט במושבה מגדל – אוכלסה היחידה הראשונה והחלה בניה ביחידות נוספות.