מהי קבוצת רכישה?

קבוצת רכישה היא קבוצה של אנשים שהתאגדו למטרת רכישת דירה. הקבוצה למעשה רוכשת קרקע במטרה לבנות עליה דירות. לאחר גיבושה, בוחרת הקבוצה את הקבלן לביצוע הפרויקט. קבוצות רכישה הפכו פופולאריות מאוד בעשור האחרון בעיקר לאור המחירים הזולים יחסית שהן מציעות לרכישת דירה.

מהו המעמד המשפטי של קבוצת רכישה?

הרעיון של קבוצת רכישה הוא חסכון בעלויות, ובפרט בעלויות במס. אולם על-מנת ליהנות מחסכון בעלויות מס, על הקבוצה להיות מאוגדת כיחידים, ולא כתאגיד. לכן כל חברי הקבוצה חותמים על הסכם שיתוף, וכך לקבוצת הרכישה מעמד של "שותפות".

יתרונות בקבוצת רכישה

חסכון במיסים- כיום, על קבוצת רכישה שבראשה עומד מארגן המקבל תמורה כספית, או שוות כסף, תמורת עבודתו, לשלם מס שבח על רכישת הדירה, וכן מע"מ על רכישת הקרקע, אולם הם עדיין פטורים מתשלום מע"מ על הדירה הסופית.
חסכון בעלויות- משום שהקבוצה פועלת ישירות מול הקבלן, הקבוצה חוסכת את עלויות תיווך היזם.
קבוצה שהתאגדה באופן ספונטאני ללא אמרגן העומד בראשה, פטורה מתשלום מס השבח והמע"מ על הקרקע.
לקבוצת רכישה יש האת אפשרות להשפיע על תכנון הדירה וסטנדרט הבנייה.
חסרונות בקבוצת רכישה:

חיסרון העיקרי של קבוצת רכישה, נובע מעצם עניין השותפות. אם אחד מחברי הקבוצה נקלע לקשיים כלכליים, או מעכב תשלומים, הדבר יכול להשפיע על התקדמות הפרויקט כולו. או לחילופין לחייב את שאר השותפים לממן את חלקו של אותו שותף. היום, לרוב קבוצות הרכישה קיים מנגנון הגנה אל מול הבנק המממן ולכן הסיכון עבור יתר חברי הקבוצה ועבור הפרויקט כולו הולך וקטן.

החסרונות של קבוצת רכישה נובעים בעיקר מחוסר וודאות לגבי המחיר הסופי, קבלן הביצוע וסטנדרט הבניה.

חוסר ניסיון של חברי הקבוצה בניהול בפרויקט בניה מהווה חיסרון נוסף, אולם ניתן להתמודד עם זה באמצעות בעלי מקצוע מהתחום הרלוונטי כגון עו"ד מקרקעין.