השקעות בנדלן

בניגוד למה שמקובל לחשוב, השקעות בנדלן זה לא תחום מסובך וגם לא נחלתם הבלעדית של בעלי מזל ו/ או כסף. למעשה, המציאות מאוד שונה בתחום הזה.דירה להשקעה, בארץ או בחו"ל, עשויה להוות מנוע צמיחה להתבססות כלכלית בשנות העבודה ולשמש כמקור הכנסה לתקופה שאחרי הפרישה לפנסיה. עבור עובד עצמאי עשויה ההכנסה שמניבה דירה להשקעה להוות תחליף לקצבת פנסיה.

היתרונות והחסרונות של רכישת דירה להשקעה

יתרונות:

  • הכנסה נוספת – בנוסף לערך המיידי של הנכס, השקעה שנעשית בצורה נכונה, יכולה לייצר תזרים הכנסות ותשואה.ההכנסות יכולות לשמש לכל מטרה שהיא:  כיסוי החזר המשכנתא, השבחת ערך הנכס, הפקדות לפיקדון בבנק, הכנסה נוספת שתצטרף לפנסיה החודשית ועוד.
  • חיסכון לילדים – דירה המשמשת תחילה כלי ליצירת הכנסה נוספת עבור ההורים, ובעתיד תעבור לרשות הילדים  לצורך מגורים או לכל צורך אחר.
  • השקעה "מוחשית" – מעבר להיבט הכלכלי, משהו הניתן למימוש פיזי  ותורם להעלאת תחושת הביטחון.  זאת, בניגוד להשקעה בניירות ערך או בפיקדון בבנק, הבאים לידי ביטוי פיסי "רק" באמצעות דו"ח תקופתי.
  • גידול הון – דירה להשקעה שתימכר ברווח תגדיל את היקף ההון העצמי.
  • מינוף פיננסי – שימוש מאוזן וזהיר באפשרויות קבלת הלוואות ומשכנתא עשוי לאפשר רכישת נכס להשקעה מעבר להון העצמי.

חסרונות:

  • הערכות פיננסית מקדימה, גיבוש תקציב חודשי חדש, צמצום של הוצאות מסוימות לטובת הרכישה  והשקעה של זמן ואנרגיה. כמו כן, יש ל הוצאות כמו למשל דמי תיווך, מיסים ושכר טרחה של אנשי מקצוע  (עו"ד, רו"ח וכו')
  • אפשרות להפסד – כמו בכל השקעה, קיים סיכוי להפסד בעקבות  ירידת ערך הנכס למשל.
  • ניהול שוטף – יש למצוא שוכרים מתאימים, לחתום על חוזים, לפקח ולדאוג לתחזוקה שוטפת של הנכס וחוזר חלילה. ניתן לעשות זאת עצמאית אולם הדבר דורש זמן ואנרגיה לחילופין ניתן לעשות זאת באמצעות חברות ניהול אולם אז, תגדלנה שוב ההוצאות על הנכס (עמלה).
  • אחזקה שוטפת של דירה כרוכה בהוצאות. ככל שההוצאות יהיו גבוהות יותר – התשואה תרד.